Concordia
Föredrag av Sven Åke om modellflyg

2016-10-06

Sven Åke höll ett mycket intressant om några av alla de modeller som han byggt och flugit. Tack Sven Åke för att du med kort varsel ställde upp.

Här kommer bildens bildtext. Här kommer bildens bildtext. Här kommer bildens bildtext.