Concordia
Historik

Odd Fellow logen nr 5 Concordia är en av de allra äldsta föreningarna i Eslöv. Concordia betyder endräkt, det namnet ger en lite fingervisning om logens inriktning.

Att logen Concordia i Eslöv fått nr 5 innebär att den är en av de äldsta i landet.

Vet vi att två av Malmös loger har nr 1 Scania respektive nr 3 Amicitia och  i Trelleborg har nr 2 Veritas, står det klart att Skåne var tidigt ute i detta avseende Logen nr 4 John Ericsson bildades i Stockholm 1892.

Concordia bildades egentligen redan den 30 sept. 1892, den kallades då Odd Fellow klubben Concordia, då 6 personer var närvarande. 3 av dem kom från logen nr 3 Amicitia i Malmö.

Till ordförande utsågs Nils A Evald, han var den som i fortsättningen kom att ha initiativet. Då var han förste stationsskrivare i Eslöv. Han tjänstgjorde senare som överinspektör i Malmö. Nils A Evald avled 1921 och hans  minne hedras alltid vid högtider inom logen

Själva institueringen av logen skedde först den 4 november 1893, det är denna dag som räknas som logens födelsedag.