Thomas Wildey
Logemöte

2016-11-08

Invigningsgrad

Vi fick denna kväll två nya bröder i Emil Bengtsson och Jörgen Anderén. Mötet förärades besök av två DSS:ar, vår egen Bengt Bergqvist och Per Arnebro från distrikt nr 2. Vi var 20 egna bröder på mötet.