Thomas Wildey
Information

Allmänt om loge 41 Thomas Wildey i Stockholm.

Institutionerna.
Loge nr 41 Thomas Wildey är en av de 26 institutioner som har sin hemvist i Ordenshuset, Västra Trädgårdsgatan 11 A i Stockholm. Där finns 17 brödraloger, 5 systraloger (Rebeckor) samt 4 läger.
Läger är en sammanslutning av flera loger i ett distrikt. Loge nr 41 tillhör Lägret nr 13 Mälarborgen tillsammans med 8 andra loger i distrikt nr 13.

Möten
Loge nr 41 Thomas Wildey har möten andra och fjärde tisdagen i varje månad. Under sommarmånaderna träffas vi första tisdagen i juni och sista tisdagen i augusti. Se årsprogrammet för närmare information om dagar och tider.
Mötena pågår cirka en timme förutom  möten med gradgivning som kan pågå upp till två timmar. Klädseln vid vanliga möten är mörk kostym, vit skjorta, grå slips, mörka strumpor och svarta skor. Vid invigningsgraden, tredje graden samt installering av ämbetsmän gäller Högtidsdräkt (Frack) med svart väst.
I samband med vissa möten förekommer det kortare föredrag i syfte att ge bröderna fördjupad kunskap om Odd Fellow Orden.

Odd Fellow är en sluten men inte hemlig orden. Närvaro och vad som avhandlas vid sammanträden är bara för medlemmar.
Till skillnad från många andra ordenssällskap är dock alla medlemmar välkomna till alla möten, inte bara i den egna logen,
utan även som gäst i andra loger i Sverige och i utlandet.

Efter varje möte samlas bröderna till en gemensam måltid i Ordenshusets restaurang i trivsam miljö. Vid brödramåltiderna kan förekomma föredrag eller underhållning av något slag. I samband med mötena i juni och augusti inbjudes även våra anhöriga att delta. Mötet i juni arrangeras som en utflykt eller dylikt och mötet i augusti som en annan aktivitet. Till mötet i december inbjudes vänner och bekanta att delta i  jullogen med tillhörande julbord som serveras i klubben.

Logens ledning.
Logens ledning består av ett antal ämbeten, varav de viktigaste är:
Övermästaren, ÖM, logens ordförande och främsta representant.
Undermästaren, UM, logens vice ordförande.
Protokollsekreteraren, PS, logens sekretrerare.
Tjänstgörande ExÖvermästaren, Tjg ExÖM, närmast föregående Övermästare.
Skattmästaren, SkM, svarar för logens utbetalningar.
Finanssekreteraren, FS, tar emot logens intäkter, framför allt medlemsavgifter, gradavgifter och gåvor.

En förteckning över aktuella ämbetsmän finner du under kontakt.

Avgifter.
Precis som i alla andra sällskap och föreningar har vi en logeavgift. Den uppgår till 1.200 kronor per år. Förutom logeavgiften betalas en s.k. gradavgift om 300 kr per grad. Det finns fyra grader inom logen och man erhåller i regel en grad per år.
De gemensamma brödramåltiderna betalas av respektive broder och kostar ca 100 kronor för varmrätt. Till detta kommer kostnad för dryck.

Hur blir man medlem i vår loge och Orden?
Det vanliga är att någon som redan är medlem i logen rekommenderar dig. Den broder som rekommenderar dig blir din fadder i logen. Intresserade inbjudes till en s.k. vänafton, då vi informeras om vad Odd Fellow är och vad det innebär att vara en Odd Fellow. Odd Fellow är ingen hemlig Orden men en sluten Orden. Med sluten Orden menas att den inte är tillgänglig för alla och envar. För Medlemskap erfordras en rekommendation från en annan broder som redan är medlem inom Orden. Minimiålder är 21 år.

Om du är intresserad men inte känner någon som är medlem i Odd Fellow, kan du kontakta logens Övermästare (ordförande) eller Undermästare (vice ordförande) för närmare information. Det går också bra att söka medlemskap via Ordens hemsida på nätet. Vi anordnar även så kallade vänaftnar, då gäster är speciellt välkomna. Man får då veta mera om Ordenshuset, vår Orden och vår Loge. 
Namn, adress och telefonnummer till våra ämbetsmän (ÄM) hittar du under rubriken Kontakt.

Mer information om Odd Fellow hittar du på Ordens hemsida oddfellow.se.

VARMT VÄLKOMNA ATT KONTAKTA OSS