Thomas Wildey
Historik

Logens Sigill har i sin yttre ring logens nummer och namn samt instituneringsdatum. I ringens mitt finns ett porträtt av Thomas Wildey, en ordensbroder som utvandrade från England till USA 1817. Thomas Wildey var initiativtagare till Ordens verksamhet i USA. Orden genomgick en nydaning genom Thomas Wildey. Thomas Wildey anses vara en grundare av Odd Fellow-Orden, även om Odd Fellow-traditioner funnits i England redan i mitten av 1700-talet.

Bildandet:
Odd Fellowlogen nr 41 Thomas Wildeys moderloge är logen nr 4 John Ericsson, Stockholm.
Odd Fellow-klubben med namnet Thomas Wildey bildades den 11 februari 1909. Initiativtagaren till bildandet av Odd Fellow-logen Thomas Wildey var broder Axel Eliasson från logen nr 4 John Ericsson.

Institueringen:
Logen nr 41 Thomas Wildey I.O.O.F av Sverige, förklarades lagligen instituerad den 15 april 1909. Logen instituerades av Storsire Wilhelm Laurentz. Institueringen ägde rum i Odd Fellow Ordens lokaler på Klara Västra Kyrkogata 17 i Stockholm. Samma dag invigdes ytterligare 20 bröder. 23 bröder hade övergått från andra Stockholmsloger, varför medlemsantalet blev 39 bröder.

Logen nr 41 Thomas Wildeys första ämbetsmän var:
Övermästare Axel Eliasson,
Undermästare Bengt J:son Bergqvist,
Protokollsekreterare Sven Bergelmer,
Finanssekreterare Konrad Waern,
Skattmästare Frank Blomdahl
Ceremonimästare Carl Bohlin.

Ur "Thomas Wildeys trogna skara" - klassiskt uttryck -bland 41:ans Bröder - har tre Storsirer i följd rekryterats:
Bengt J:son Bergqvist (1924-1936),
Ernst Höjer (1936-1955)
Ivar Dahlgren (1955-1970)

Medlemsantalet har genom åren varierat mellan 100 - 120 bröder. För närvarande uppgår antalet medlemmar till cirka 70 bröder.