Pontus Wikner
Information

Julfackeltåget info från 2016

Odd Fellowlogerna B37 Pontus Wikner och R10 Ulrika Eleonora har tillsammans genomfört ett evenemang i Uddevalla kallat Julfackeltåget. Detta fackeltåg går av stapeln varje år och Odd Fellow i Uddevalla är en av arrangörerna. Vår uppgift är att tillsätta folk i de olika befattningar som krävs och vår belöning för detta är att vi får disponera överskottet som skall gå till välgörande ändamål. Mottagarna av årets överskott är ett lokalt projekt som heter Sommarlycka. Det är två personer, Marcus och Joanna, som ger medellösa barn en möjlighet att komma ut på havet en dag. Att genomföra detta kräver sin man/kvinna när det gäller urval, manövrering i försäkringsvärlden etc. Detta arbete sköter Marcus och Joanna på sin fritid. Motiveringen till att Sommarlycka.se får årets överskott är enligt Uddevallalogerna följande: ”Om man ägnar en stor del av sin fritid till att bjuda in barn som lever under knappa förhållanden att tillbringa en dag med båtfärd, krabbmete och korvgrillning samt dessutom genomför dessa aktiviteter på sin semester, i sin egen båt och för i princip sina egna pengar skall man Uppmärksammas och Stöttas. Det är ett beundransvärt arbete som de utför.” 

Läs gärna vidare på deras hemsida: http://sommarlycka.se/ 

Andra länkar att läsa i samband med arrangemanget är: 
http://www.bohuslaningen.se/nyheter/uddevalla/att-lilla-jag-kunde-s%C3%A4tta-ig%C3%A5ng-n%C3%A5got-som-blev-s%C3%A5-stort-1.4048211 

http://www.bohuslaningen.se/nyheter/uddevalla/facklorna-brann-i-m%C3%B6rkret-1.4053232 

Ansökan

Årets överskott blev 15 000:- och då vi tycker att denna stöttning har perfekt profil för Odd Fellows stöd ansöker vi härmed om motsvarande summa från Barnfonden.  Att få ett bidrag från fonden för att kunna hjälpa till med stöttning av denna verksamhet vore tacknämligt. Det kommer att möjliggöra att ännu fler barn får en möjlighet att njuta av en dag på vattnet. Det är som Marcus brukar säga ”Det är många som bor nära havet som aldrig sett vattnet”.  Pengarna är tänkta att överlämnas till projektet vid en ceremoni i februari och är således inte utbetalda ännu. I Vänskap, Kärlek och Sanning

Mats Hagerman/TjExÖM B37 Pontus Wikner & Kerstin Pålsson/ÖM R10 Ulrika Eleonora