Pontus Wikner
Ordenshuset

Odd Fellowhuset i Uddevalla byggdes som bostad till bankdirektör John Bark, som för övrigt var en av logens stiftare och även Övermästare.

Fastigheten var privatbostad fram till början av 1960-talet, då Odd Fellow Fastighets AB köpte Fastigheten.

Förutom Brödralogen 37 Pontus Wikner, har Rebeckalogen 10 Ulrika Eleonora, Brödralägret 21 Västerled samt Rebeckalägret 12 Vänerstrand, sammanträden i Odd Fellowhuset.