Saxo
ÄM-installering av Storsire Björn Boström

2017-01-18

2017 är vart annat år och således hölls det Ämbetsmannainstallering vid årets andra logemöte. Storsire Björn Boström genomförde en finstämd och värdig installering tillsammans med sina Storämbetsmän.