Saxo
4 nya bröder i Vänskapens grad

2016-12-07

Årets näst sista loge hade vi gradgivning i Vänskapens grad. Broder Peter Fransson och Jan Stormstege recipierade. Kvällen till ära hade vi dessutom två recipienter från B34 Caritas, Stefan Svärd och Erik Lundberg.