Saxo
Invigning

2016-10-05

Denna kväll hade vi nöjet att inviga två ny bröder till logen och orden, Martin Nordstedt och Bengt-Arne Lavesson.