Saxo
Digital Installering av Ämbetsmän 17 februari 2021

2021-02-21

Nyinstallerade valda ämbetsmän för terminen 2021-2022

Den 17:e februari genomfördes en digital installering av valda ämbetsmän i b30 Saxo. Installeringen genomfördes via ett Teams möte i enlighet med en ny ritual för digital installation av ämbetsmän. Installeringen leddes av Broder Distriktsstorsire Clarence Lindgren med bistånd av Broder Storrepresentant Ingvar Bojesson. De nyinstallerade ämbetsmännen med kontaktuppgifter finns listade under fliken Kontakt på logens intranät.