Saxo
Ordenshuset

Odd Fellow-klubben Saxo flyttade den 17 januari 1903 in i dåvarande Hotell Skandinavien, Bangatan 6, en fastighet som byggts 1872. Hotellets festvåning överläts av ägaren källarmästare S.A. Öberg till logen vid dess instituering 28 mars 1903.

 

Fastighetsbolaget Saxo bildades den 1 april 1921 och fastigheten förvärvades i juni 1921. Bolagets förste styrelseordförande blev broder Axel Ingemansson. Aktierna tecknades av enskilda bröder och av Logen. Ännu finns det enskilda bröder som har kvar enstaka aktier, men Logen har majoriteten.

http://oddfellow.se/uploads_old/29/1325018087_73hus.gif

http://oddfellow.se/uploads/29/960_Bangatan_ca_1905_1.jpg

Under Axel Ingemanson ÖM-tid (1912-1922 och 1924-1928) hade logen under många år brottats med lokalfrågan.
1923 påbörjades en större ombyggnad för inredning av ordenslokaler på tredje våningen samt vindsutrymmet. Lokalfrågan blev nu löst på ett för logen lyckligt sätt, vilket till stor del är Ingemanssons förtjänst.

Inredningen av lokalerna anförtroddes inredningsarkitekten Lars Kolmodin, som, då han påbörjade arbetet, inte var Odd Fellow-broder. Kolmodin ritade inte bara logesalen, utan även alla andra tillbehör såsom kulisser för gradspel, dräkter mm. Lars Kolmodin inträdde 1925 i Saxo-logen, där han så småningom kom att bli CM. Han kom också att rita ett flertal logesalar i Sverige.

Invigningen ägde rum lördagen den 18 mars 1925. Bland inbjudna gäster fanns bl a Storsiren och Biskopen. Festmåltiden intogs på Grand Hotell till en kostnad av 10 kronor, vilket inkluderade förrätt, två huvudrätter, dessert, kaffe, öl, vin och avec.
Logesalens romantiska orgel byggdes 1924 av den kända orgelbyggarfamiljen Mårtensson i Lund till en kostnad av 5 000 kronor och förgyller fortfarande logekvällarna med sitt välljud. Det är en pneumatisk orgel och inte helt lättspelad.
En större tillbyggnad gjordes 2007-08, varvid en fjärde våning byggdes på norra flygeln. Här inrymmes sammanträdes-, receptions-, och expeditionslokaler.
Vår logelokal fungerar idag väl och anses som en av de vackraste och mest stämningsfulla i landet. Logesalen har i princip inte förändrats sedan den invigdes och såväl rituella dräkter som annan utrustning är de ursprungliga.
Vi har med andra ord ett väl fungerande Odd Fellow-hem. Vi delar det med våra systrar i Rebeckalogen nr 15 S:ta Gertrud och Seniorföreningen.