Saxo
Historik

Odd Fellow i Lund Intresset att bilda en Odd Fellow-loge i Lund väcktes redan den 28 april 1893 av här bosatta bröder tillhörande Amicitia-logen i Malmö. Logen nr 3 Amicitia instituerades redan 1888, från den Suveräna Storlogen i USA. Detta till skillnad från logerna nr 1 Scania och nr 2 Veritas, som instituerades från danska Storlogen.

Odd-Fellow klubben Saxo bildades den 28 april 1893 och klubbens stadgar fastställdes. Men någon klubbverksamhet kom inte igång förrän 1895 och inte förrän 1902 var klubbens verksamhet så etablerad att man kunde diskutera bildandet av en loge.

Vår loge instituerades den 28 mars 1903 av Storsiren Wilhelm Laurentz. Den danske Storsiren Petrus Beyer var bland gästerna vid den högtidliga invigningen. Logen räknade vid detta tillfälle 41 medlemmar. Den förste ÖM blev Carl Jensen Carlén, som varit med i klubben från dess start.

Svenska Odd Fellow-loger har i många fall fått namn efter någon välkänd person med geografisk anknytning till den enskilda logen. Då Odd Fellow-logen instituerades i Lund 1903, fick den danske historieskrivaren Saxo Grammaticus stå för namnet.

Saxo Grammaticus levde och verkade under årtiondena omkring år 1200 som sekreterare till ärkebiskop Absalon. Under ärkebiskop Absalons tid i Lund åren 1178 - 1201 kom Saxo tidvis att vistas i staden och han beskriver sig själv som "det ringaste i ärkebiskop Absalons följe". På grund av sin stilkonst blev han av andra kallad Grammaticus, "stilisten", synnerligen skicklig som han var att använda det latinska språket, med en känsla för konstnärlig formulering, som var enastående i medeltidens litteratur.

Antalet bröder i Logen har varierat över åren. Från att under 30-, 40- och 50-talen ha varit uppe i över 300, har det under senare år pendlat mellan 150 - 170.

LOGEN NR 3 AMICITIA

är som sagt vår moderloge. Utbytet mellan logerna har under senare år, inte varit alltför tätt. Detta beror på rent praktiska skäl - vi har samma logedag. Men detta tekniska hinder är ju numera undanröjt, genom möjligheten att ha gemensam loge. Så vi ser en ljus framtid till mötes med vår moderloge. Av Amicitia har vi fått den "lilla ÖM-ledjan" som användes vid brödramåltider.

Vänloger

LOGEN NR 16 VENSKAB

var vår första vänloge. 1930 kom ett antal bröder på officiellt besök till Saxo, och sedan följde några år med ömsesidigt utbyte. 1934 förärade Vensab den "stora festkedjan", ett praktstycke som ÖM bär vid måltiden när det är extra festligt. Banden avbröts 1936 av okänd anledning, och när Venskab efter kriget 1947 ville återuppta förbindelserna, svarade inte Saxo. Varför? - det vet vi tyvärr inte idag.

LOGEN NR 6 EUREKA, Danmark

besökte Lund och Saxo redan 1907. Då skrev Eureka till Saxo och meddelade att man avsåg att besöka den stora industriutställningen i Stadsparken. Saxo-bröder med damer mötte upp och man fick en festlig dag. Mer blev det dock inte den gången.
1947 kom några bröder från nr 6 Eureka på besök till Lund och Saxo, och därefter blev förbindelsen mellan logerna officiell. Den har allstå hållit sig stabil i över 60 år. Av Eureka har vi i gåva fått dels vår CMstav 1953 och vår BB-stav 2007. Saxos svarsgåva vid senare tillfället var en CM-stav att föra i Eureka. Dessutom minner en parkbänk i Stadsparken om den fest som ordnades 2007.
Utbytet mellan logerna sker under ordnade former, varje vår besöker Eureka Lund, och varje höst besöker Saxo Köpenhamn.
När så är möjligt deltar vi i varandras installationer och andra högtidsmöten.

LOGEN NR 15 JOHAN LUDVIG RUNEBERG, Finland

blev vår vänloge 1966 vilket också var samma år som Logen instiftades. Då träffades representanter för vänorterna Lund och Borgå i Lund. Det passade då bra att grunda ett vänskapsband mellan Odd Fellow-logerna i de två städerna. Detta har sedan bestått, med ömsesidigt utbyte i varje fall i samband med jubileer. Internet och e-post har fört logerna betydligt närmre under senare år.

LOGE JÜRGEN WULLENWEBER, Tyskland

instituerades 1904 men lades under nazitiden ner liksom allt annat ordensväsen. Men 1947 kunde logen återinstitueras och bor idag i ett vackert hus, visserligen ägt av Frimurarna, mitt i Lübecks Altstadt. Bekantskapen kom till av en ren slump. Vid skolungdomsutbyte 1972 råkade en dotter till en Saxo-broder inkvarteras hos en Wullenweber-broder. Så uppstod personlig vänskap, som senare överförts till logerna. Utbytet är tämligen frekvent, med hänsyn till språkhindren, ungefär ett besök från någondera parten varje år.

Vänskapen har också fått den sidoeffekten att Lägret nr 1 Suecia, till vilket Saxo hör, numera har vänskapsförbindelser med Elbe-Lager zu Hamburg, till vilket Jürgen Wullenweber hör.

Övermästare

1903-1904 C Jensen-Carlén
1904-1905 Herbert Andal
1905-1906 Fr Pontén
1906-1907 C Jensen-Carlén
1907-1912 J O Lindqvist
1912-1922 A J Ingemansson
1922-1924 Axel Andersson
1924-1928 A J Ingemansson
1929-1930 Vilh Laurell
1931-1932 Lars Angberg
1933-1934 A Th Brandt
1935-1938 Lars Angberg
1939-1942 Curt Schnitzler
1943-1944 Oskar Ekelin
1945-1948 Johan Pärsson
1949-1950 Hugo Adlerton
1951-1954 Hugo Fröderberg
1955-1956 Erik Dunér
1957-1958 Enoch Ohlin
1959-1960 Martin Lindgren
1961-1964 Gunnar Anshelm
1965-1966 Rune Christianson
1967-1968 Börje Lundström
1969-1970 Stig Osbeck
1971-1972 Thore Månsson
1973-1974 Arne Strelert
1975-1976 Sven-Erik Hall
1977-1980 Bengt-Åke Öberg
1981-1982 Inge Sundin
1983-1984 Axel Martinsson
1985-1986 Stig Käll
1987-1990 Sten Palmgren
1991-1992 Per-Ove Kjellborn
1992-1994 Sten Jonasson
1995-1996 Ingemar Anderby
1997-1998 Kjell-Arne Andersson
1999-2000 Lennart Persson
2001-2002 Joachim Wingårdh
2003-2004 Per-Olof Mattson
2005-2006 Michael Eng
2007-2008 Per-Olof Nyman
2009-2010 David Parry
2011-2012 Birger Cederholm
2013-2014 Lars Wallman
2015-2016 Ingvar Bojesson
2017-2018 Christian Håkansson
2019-         Fredrik Lövstad Waldegren