Fidelitas
Ordenshuset

Ordenshuset i Arvika

Bildandet av Byggnadsaktiebolaget Fidelitas

Logen nr 29 Fidelitas såg dagens ljus den 6 december 1902. Så hade då en dröm gått i uppfyllelse. Intresset för logens arbete var stort. Medlemsantalet ökade och snart började bröderna tala om en annan logelokal än den trerumsvåning som hyrdes på Storgatan 34. Kanske till och med ett eget hus? En ny dröm växte fram hos bröderna. Vid brödramåltiden efter sammankomsten den 1 april 1903 föreslog CM broder Viktor Pagels att göra en insamling som grundplåt till en  byggnadsfond benämnd "OF-logen Fidelitas byggnadsfond."

Insamlingen inbringade 40 kr vilket överlämnades till logens SkM. Vid vår Ordens hundraårsdag 1919 tillsattes en byggnadskommitté med brr. Harald Wallin, Axel Ekblom, Uno Sundén, Thore Åkerlund och Axel Jansson.

Fidelitas Byggnadsfond hade under åren vuxit och i september 1923 kunde till logen redovisas insamlade 17.720:96. Byggnadsaktiebolaget Fidelitas bildades och en tomt på Östra Esplanaden inköptes.

Broder Tage Gärtner fick i uppdrag att utföra fullständiga ritningar, vilket han också gjorde utan någon som helst ersättning. När dessa godkänts av stadens myndigheter, togs det första spadtaget den 28 april 1924 av Ex. ÖM Br. Hjalmar Julin. Byggnadsarbetet fortskred i rask takt under överinseende av Br. Gärtner och den 19 april 1925 kunde invigning ske av vårt vackra hus. Som en kuriositet kan nämnas att den 3:e juli 1924 kl.12 på dagen, i närvaro av logens brr. inmurades i sydvästra hörnet av grundmuren ett stålskrin, innehållande en historik över Arvika, en historik över vår loge, logens stadgar och medlemsförteckning, exemplar av Sv. OF-tidning, Arvika Nyheter, Arvika Tidning, gångbara mynt m.m.

Det finns några bröder som vi särskilt kommer ihåg i samband med tillkomsten av vårt OF-hus. Förutom byggnadskommittén, tänker vi på bröderna Herman Magnell, Robert Jönsson och Tor Åberg. Dessa brr. stod för det mesta av utsmyckningen och målningarna i vår vackra logesal, samt de kulisser vi än i dag använder vid våra gradgivningar.

Några som vi heller inte får glömma är Odd Fellows Damklubb som varit till stor hjälp under alla år.

Ordenshuset blev sjukhus I slutet av 30-talet började orosmolnen hopa sig över Europa. Andra världskriget bröt ut och vårt logearbete äventyrades.Till en början på grund av bränslebrist och sedan på grund av mörkläggning. I januari 1941 rekvirerades hela vårt OF-hus av militära myndigheter. Att protestera var inte att tänka på. Den 1 februari skrevs ett hyreskontrakt med Fältpost 31925, att de för en månadshyra på 355 kronor fick använda Odd Fellowhuset som sjukhus. Tillfälliga lokaler hyrdes på Stadshotellet, men redan efter en månad flyttades logens sammankomster till Lööfs Hotell, där vår Storrepresentant Br. Karl Högberg med benäget tillstånd, invigde för ändamålet lämpliga lokaler. Den militära ockupationen blev inte så långvarig som befarats. Efter nödvändiga reparationer kunde logens ritualenliga arbete återupptas på hösten 1941.

Klubblokaler i källaren I mitten av 50-talet sattes ånyo brödernas givmildhet på prov. För insamlade tjugosextusen kronor och mycket frivilligt arbete iordningställdes källarvåningen till klubblokaler. Dessa, och hela vårt hus, är till stor glädje för oss alla och då tänker vi även på rebeckasystrarna i logen nr 44 Skogsstjärnan som bildades 1983. Våra lokaler är därmed väl utnyttjade med två loger, klubbverksamhet, seniorklubbar, blandade sångkören Trientalis och Odd Fellows damklubb. Dessutom hyr ordenssällskapet NN lokaler för sina sammankomster. Gästande bröder brukar ofta i sina tal vid brödramåltiderna nämna att i de flesta loger så består en OF-kväll av två avdelningar.En högtidlig i logesalen samt en mer lättsam under brödramåltiden.Men hos Fidelitas finns det även en tredje avdelning nere i de djupa källarvalven.