Erik Gustaf Geijer
Ordenshuset

Byggnadsbolagets i Karlstad skickliga förvaltning av anförtrodda medel har tidigare omvittnats. Den möjliggjorde att vi äntligen kunde förverkliga den länge närda tanken på ett eget Odd Fellow-hem.

Den 21 september 1969 invigdes så under mycket högtidliga former detta förnämliga hus, med adress Rosenbadsgatan 1 för sitt ändamål av dåvarande Storsiren Ivar Dahlgren assisterad av övriga storämbetsmän.
Efter lokalinvigningen och högtidlighet i Domkyrkan intogs festmåltiden på restaurant Sandgrund.

Som första Värmlandsloge var det naturligt att vår loge aktivt medverkade till att den värmländska Odd Fellow-stammen begåvades med ytterligare flera livskraftiga grenar. Redan två år efter institueringen av vår egen loge var det dags för nr 29 Fidelitas i Arvika att se dagens ljus, 1920 kom logen nr 80 Gustaf Fröding i Kristinehamn, 1954 nr 128 Torsten Rudenschöld i Hagfors och så år 1955 nr 129 Klarälven här i Karlstad.

Tillkomsten år 1972 av lägret nr 19 Wermlandia förstärkte ytterligare sammanhållningen bland de värmländska Odd Fellow-bröderna.

Ändrat ägarförhållande
Från slutet av 1980-talet högtidlighålls varje år Ordens årsdag gemensamt med övriga karlstadsinstitutioner, ett mycket uppskattat initiativ.

Alltsedan Odd Fellow-husets tillkomst år 1969 ägdes huset av Odd Fellow-Byggnaden i Karlstad AB i vilket bolag samtliga aktier innehades av vår loge och dess medlemmar. Detta förhållande ändrades i mitten av 1990-talet, då, på förslag av byggnadsbolagets styrelse, alla karlstadsloger fick dela ägaransvaret genom tillkomsten av en stiftelse som ensam ägare av samtliga bolagsaktier. I styrelsen för stiftelsen är alla Odd Fellow-loger i Karlstad representerade.