Erik Gustaf Geijer
Brödraloge 21

Fakta

Distrikt

19

Instituerad

1900-04-21

Installering

Udda år

Mötesdagar

1:a och 3:e torsdagen i månaden

Säte

Karlstad

Län

Värmlands län

Besöksadress

Adress

Rosenbadsgatan 1

Ort

Karlstad

Postadress

Adress

Rosenbadsgatan 1

Postadress

65226 KARLSTAD

Kontaktinformation

TelefonInstitution

054-21 01 04

TelefonKontakt

 

 

 

Bankgiro

5627-9912

Plusgiro