Louis De Geer
Information

Vad gör vi under verksamhetsåret?

Vi möts logekvällen i vår så kallade ”vinterträdgård” en halvtimme innan logens början där vi ventilerar dagens vedermödor med varandra. Därefter går upp i ordenssalen och avhåller vårt programenliga sammanträde. Vi träffas andra och fjärde onsdagen i månaden under perioden september till maj, klockan 19.00. Oavsett om det är enbart ordinarie sammanträde eller gradgivning - ges utrymme för musikalisk utsmyckning, vilket är berikande för många av oss bröder.

Efter en gradgivning samlas bröderna till festmåltid så kallad brödramåltid i bankettsalen. Efter ett vanligt ordinarie sammanträde samlas bröderna också i bankettsalen men intar då en enklare måltid. Här bjuds ibland på information eller föredrag om aktuella spörsmål. Ibland blir det bara vanliga ”pratkvällar”.

Vissa kvällar till jul, när logen firar sin årsdag eller i samband med vänlogeutbyte med vår svensktalande finska vänloge Nr 8 Fänrik Stål i Helsingfors deltager våra respektive i delar av högtidslogen samt vid den efterföljande banketten

I samband med advent besöker vi tillsammans med övriga Norrköpingsloger sjukhemmen i Norrköping och undfägnar de boende med kaffe och tårta samtidigt som vi underhåller med sång och musik.

Logens damklubb bildad 1926, var till för fruar och sambos som hade intresse att vara verksam inom Odd Fellow innan den kvinnliga grenen av Odd Fellow tillkom. Ganska naturligt var det då när den första Rebeckalogen instituerades 1965 i Norrköping att många upptogs rebeckalogen. Numera kan damerna vara med i båda. En tradition som hålls högt inte minst av medföljande herrar är den av damklubben årligen arrangerade ”vårutflykten i det blå”. Det blir ofta en busstur och besök på något intressant mål inom några mils omkrets till Norrköping. Kvällen avslutas med ”pick-nick” på lämpligt ställe utefter färdvägen.

Vår klädsel under normala logekvällar är mörk kostym, vit skjorta med grå Oddfellowslips och svarta skor. Vid högtidligare tillfällen, när nya bröder inviges och när en ny ämbetsmannakår skall installeras ikläder vi oss i frack med svart väst.

För att hålla alla bröder informerade om vad som händer i logen under året distribueras sex gånger om året ”LODGE-news” ett litet blad om vad som skett och vad som skall hända. En del artiklar om övrig Odd Fellow-verksamhet. Numera kommer den även via E-post.

.

Bröderna uppmanas att i förskott betala medlemsavgift, gradavgifter etc:

* För 12 månader senast den 31/1 varje år eller per månad innan den siste.

* För 6 månader senast den 31/1 respektive 31/7 varje år.

* Betalning sker till logens bankgirokonto 273-8979.

* Glöm inte att ange avsändare på inbetalningen.

Vid frågor rörande medlemsavgift etc. kontakta FS Erik Lindberg, erik.lindberg89@gmail.com alt. 0730-58 69 19