Louis De Geer
Ordenshuset

På fastigheten där Odd Fellows Ordenshus i Norrköping har sin hemvist har funnits två byggnader med Odd Fellow-verksamhet.
Förvärvet av den första byggnaden (det s k Ehrenborgska Huset) skedde hösten 1926. Detta genomfördes via moderlogen i Norrköping, Nr 19 Louis de Geer, som instituerades 28 oktober 1899. Det var det andra patricierhuset i kvarteret Höveln 5 i hörnet av Bråddgatan och Vattengränden. Det var en vacker byggnad i grå kalksten i tre våningar i en förnämligt påkostad jugendstil. Det fanns butiker i gatuplanet och en stor bostad i två våningar. Byggnaden betingade då ett pris av 125 000 kronor och den för ändamålet instiftade Krookska byggnadsfonden var på 7 000 kronor.

 

Via aktieteckning lyckades man få ihop det aktiekapital, som registrerades till 30 500 kronor.
      Ett fastighetsbolag (Protinus) för drift och underhåll av fastigheten bildades. Resten blev hypotekslån upp till summan av inköp och ombyggnad som betingade drygt 200 000 kronor.

Så småningom instituerades den första dotterlogen Nr 104 Bråvalla 15 mars 1930.
      Därefter, 16 juni 1948, instituerades den andra dotterlogen, Nr 117 Gustaf V och 6 april 1960 instituerades den tredje dotterlogen, Nr 138 Norrköpingshus.
      Rebeckalogen Nr 7 Maria instituerades 24 februari 1968 och Rebeckalogen Nr 95 Matilda Lenning instituerades 16 mars 2002.

Brödralägret Nr 15 Stegeborg instituerades 24 april 1965 och Rebeckalägret Nr 17 Katarina Vasa instituerades 17 november 2007.

Stiftelsen Odd Fellow-huset i Norrköping, som idag äger och förvaltar fastigheten via tidigare nämnda institutioner, är grundad 18 december 1963.

Den nya byggnaden

I slutet av 1962 startade arbetet med att få till stånd ett nytt Odd Fellow-hus.
      Under arbetet uppstod en brand i ett intilliggande hus som skulle kopplas ihop med det stora huset. Styrelsen var då tvungen att bestämma sig för reparation eller nybygge. Efter moget övervägande beslöts att ett nytt ”Odd Fellow-hus” skulle byggas.

Bygget påbörjades våren 1964 och stod klart 19 november 1965. Storsiren Ivar Dahlgren kunde i en fullsatt Ordenssal inviga lokalerna.
      Den nuvarande byggnaden ritades av arkitekt Claes Frænki och huvudentreprenör var Armerad Betong. Formgivningen av själva Ordenssalen hade anförtrotts dåvarande stadsarkitekten Kurt von Schmalensee. För den konstnärliga utsmyckningen stod Jan Baxda och Tyr Martin.

Vissa detaljer sparades från det gamla huset som t ex den vackra balustraden och pelare vid uppgången till Ordenssalen. När man lämnar Ordenssalen och går trappan ner ser man ”husets goda fé”, den charmanta damen i blyinfattad jugendprakt med inbyggd belysning.

På entréplanet vid gatan finns den vackra belysta chamotteväggen med alla Ordenssymboler, skänkt av Armerad Betong. På entréplanet utfördes under 2009 en väggmålning av konstnären Jon Wide, föreställande den gamla byggnaden.

Verksamhet i huset

Vår Bankettsal rymmer ca 150 sittande gäster och kan nyttjas vid jubileum eller andra stora tillställningar. Till bankettsalen finns ett godkänt tillagningskök, som vi hyr ut till vår restauratör.
      Bankettsalen kan nyttjas av medlemmar till i Norrköping verksamma Odd Fellow-institutioner samt även hyras ut till extern verksamhet (inklusive mat eller annan förtäring).

Byggnaden innehåller också verksamhetslokaler för i Norrköping verksamma Odd Fellow-loger, Odd Fellow-läger samt andra Odd Fellow-institutioner.

Dessutom finns på entréplan och plan 1 och 2, kommersiella lokaler som hyrs ut till hotellverksamhet, teaterbar, föreningslokal samt frisörverksamhet.

Av fastighetens totala yta på 2 358 m² används hälften internt för Odd Fellow-ändamål och hälften är kommersiella ytor som hyrs ut till externa hyresgäster.

Genomförda större projekt

I början av 2000-talet genomfördes några större projekt i våra kommersiella ytor, som avsåg ombyggnad av föreningslokalen (2002) samt tillskapande/ombyggnad av samtliga våtrum i hotelldelen (2005).
      Dessutom gjordes en fasadrenovering till nuvarande utseende under 2003.

År 2015 renoverades kapprum och samtliga toaletter och dessutom byttes samtliga fönster till aluminiumfönster detta år.
      Nästkommande år relinades samtliga invändiga avloppsstammar i byggnaden.

Under 2017 tillskapades ett nytt RWC på plan 4. Under samma år byttes högtalaranläggningen i Ordenssalen ut, vilken för övrigt också innehåller en hörselslinga.
      Vidare har möteslokaler med tillhörande kök på plan 3 renoverats under 2018 och under samma år har vi bytt ut tekniken för vår nuvarande stjärnhimmel (fluorecerande), till 4 stycken projektorer.

Större framtida projekt kommer med stor sannolikhet att handla om byte av delar av ventilationsanläggningen, ny brandlarmsanläggning samt dragning av nya värmestammar.

Foto:
Fotograf Ristenstrand


Hitta hit
 

Fakta

Ort

Norrköping

Byggnadsår

1965

Arkitekt

Claes Frænki

Brukat av Odd Fellow sedan

1965

Total yta (kvm)

2 358