Albertus Pictor
Information

Fadderverksamhet för Loge B170 Albertus Pictor

Fadderverksamhet för Brödralogen 170 Albertus Pictor

Från hösten 2014 är vår loge fadder åt en flicka boende i Sunsari i Nepal. Hon heter Ashmita Kumari Uraon och är född den 28 februari 2008.

Ashmita har en familj med fyra syskon.  Hon går i grundskolan.Det tar mindre än 30 minuter att komma till skolan. Ashmira tycker om gymnastik och sport och att leka.

Det är en väldigt fattig familj som bor i ett lerbambu-hus, men sedan något år använder de en latrin, vilket känns som en stor förbättring. Huset de bor i har numera ett tak gjort av plåt.

Vi bidrar med pengar för att trygga hennes uppväxt och utbildning för framtida egen försörjning. 

I området där Ashmita bor har följande projekt pågått under året:
- Praktisk utbildning i livskunskap för ungdomar
- Mödravårdskontroller och utbildning i ansvarsfullt föräldraskap
- Aktiviteter för barn, föräldrar och vuxna för att öka kunskapen om barns rättigheter
- Främja barns deltagande och säkerställa barns skydd i ett katastrofdrabbat område
- Aktiviteter för att öka krisberedskapen inför naturkatastrofer

Vänlogesamarbete.

Vänlogesamarbete har vi med Loge 139 Kong Haakon i Oslo.