Albertus Pictor
Ordenshuset

Delat hus delad glädje

Husets historik.

Brödralogen 170 Albertus Pictor har glädjen att dela ordenslokaler med andra Odd Fellow loger, nämligen rebeckalogen 62 Gudlög, brödralogen 149 Jarlabanke, samt brödralogen 151 Gustav VI Adolf. Att dela med andra ger möjlighet till utveckling samt att man får insikt i olika delar av samhället och vår Orden.

Bröder, Välkomna till oss i Albertus Pictor.

HUSETS HISTORIK. År 1741 togs det första "ålderdomshemmet" i bruk i Täby kyrkby. Då var den gängse beteckningen "fattigstuga". På den tiden rörde det sig mer om förvaring än om vård. Det var ofta gamla och sjuka människor som ingen av gårdarna var villiga att ta ansvar för. Stugan låg på kyrkbacken mellan Täby kyrka och klockstapeln. På 1850-talet byggdes en ny fattigstuga eller sockenstuga som den även kallades. Den var större till ytan och 2 våningar hög. Här fanns även bostad för såväl klockare som föreståndare. Dessutom fanns det ett rum för kommunalstämmans sammanträden.

Sockenstugan var i bruk ända fram till 1931. Under åren 1870-1909 var även en skola inrymd där. Det nya ålderdomshemmet togs i bruk 1931 intill den gamla sockenstugan som revs 1958. Verksamheten på det nya ålderdomshemmet lades ner 1977. Pensionärer kunde då flytta till pensionärshemmen Ångaren i Näsbypark och till Allégården vid Näsby Allé. Det tidigare ålderdomshemmet från 1931 som ligger på den gamla kyrkbacken är nu vårt Odd-Fellowhus. Vi delar det med en förskola på undervåningen.

Detta handlar om 3 byggnader. 1. Gamla fattigstugan. Byggd 1741. Riven ca 1850. 2. Nya fattigstugan/sockenstugan. Byggd ca 1850. Riven 1958. 3. Ålderdomshemmet. Byggd 1931. Idag förskola på nedre våningen och Odd Fellow verksamhet på övre våningen.