Tre Kungar
Historik

Logens historia

Logen 163 Tre kungar

instiftades den 6:e oktober 1990 av Storsire Arne Bäckman. Dagen efter invigdes provisoriska lokaler i Nedre Fontin-skolan i Kungälv.

Stiftarna var: Gösta Nankler, Fritiof Maxén, Lennart Ferm, Curt Grén, Holger Sundin, Bengt Bülow, Ingvar Karlström, Gudmar Grosshög, Gunnar Fogde och Nils Liljeström.

Logen nr 9 Gustaf II Adolf är logens moderloge men bröder från flera loger gav redan från början logen dess rätta Odd Fellow-anda. Tjugoen nya bröder invigdes i loge och orden i samband med att logen stiftades. Dessa har nu vandrat upp genom graderna och flera av dem innehar i dag viktiga poster i logen. Logen räknar i dag ca 110 medlemmar.

I samband med invigningen bildades två fonder, 6:e Oktoberfonden för i huvudsak välgörande ändamål och Framtidsfonden för att ge ekonomisk möjlighet att skaffa och utrusta egna lokaler. För välgörande ändamål bildades senare genom en donation Assar Hulténs fond. Fonderna har begränsat kapital men ger tillsammans med stöd från logen en viss hjälp till enskilda och organisationer huvudsakligen inom Kungälv.

En egen fastighet med egna lokaler var ett önskemål för logen under de första 12 åren. Under sommaren 2002 skaffade vi en byggnad i centrala Kungälv. Den erbjöd en möjlighet att inreda logelokal med tillhörande lokaliteter. Logesalen invigdes av Storsire Jan-Anders Tolf söndagen den 17 november 2002.

Logen har en mycket hög närvaroprocent vid logemötena. Vi har god samvaro med underhållning av både seriös och glättig inriktning.

Anknytningen till Danmark och Norge genom logens namn gav tidigt anledning till att söka vänloger i Norge och Danmark. Så har vi nu god kontakt med den danska logen 108 Nordsøen i Hjørring och den Norska logen 117 Oseberg i Tønsberg. Vartannat år ordnas nordiska möten omväxlande av de tre logerna.