Carl Michael Bellman
Information

Klubbaktiviteter 2017

Utöver sedvanliga aktiviteter vid ordinarie klubbaftnar har Klubbutskottet för avsikt att ordna även andra evenemang.

I klubben anordnas också föreläsningar i aktuella ämnen, lotterier mm.

Se vidare information i Bellmansbladet.

Avgiften år 125:-/månad, 1500 kr/år

Inbetalning sker till bankgirokonto 757-7927.

Logens ekonomi förutsätter att du betalar i tid.