Calluna
Ämbetsmannainstallation Calluna

2013-01-23

Vid vår ämbetsmannainstallation 2013-01-23 installerades br Mats Thorén som övermästare av br bitr Storsekreterare Raymond Kylemark. Vi var riktigt många bröder på plats, 55 från den egna logen och 24 från gästande loger.

Här kommer bildens bildtext. Här kommer bildens bildtext. Här kommer bildens bildtext.