Calluna
Ämbetsmannainstallering i Calluna - 2015

2015-01-28

Ämbetsmannainstallering den 28 januari 2015 i närvaro av ca 75 bröder varav 20st var gästande bröder, Installator, Ordenshärold Göran Lindqvist med hjälp av Storrepresentanter från 64 Sven Erikson, 92 Åsunden, 113 Catena, 18 Sjuhäradsbygden samt egen Stormarskalk Christer Sabel från 150 Calluna.

Här kommer bildens bildtext. Här kommer bildens bildtext. Här kommer bildens bildtext.