Jarlabanke
Information

  • Anmälan till Brödramåltidern

        Ring eller maila till:

        Lennart Schmidt på telefon 072 - 209 94 45 eller

        e-post: lennart@oddsmirre.se

        Senast fredagar kl. 12:00 före måndagens logemöte

 

  • Kontakt med Kansliet

       Tel: 08 510 109 11 Vid obemanning kommer Du till

        telefonsvarare

       Email: oddfellowtaby@bartob.se