Jarlabanke
Ordenshuset

Den första tidens logearbete fick bedrivas på olika håll i lånade lokaler, som till exempel skolor och matsalar, med allt vad detta innebar för bröderna, av arbete att iordningställa och återställa efter varje logemöte och måltid

År 1979 fick logen möjlighet att flytta in i nuvarande lokaler vid Kyrkvägen 8 i Täby. Där har logens bröder med stor glädje och kunskap utfört alla arbeten med ombyggnad och inredning, och på så sätt bidragit till att skapa den fina och trivsamma miljö som vi i dag omges av, med logesal, mat- o samlingssal, samt klubbrum, förråd och kontorslokal.

Logen 149 Jarlabanke är dotterloge till logen 77 Olaus Petri, och har nu också blivit moderloge till logen 166 Alcea i Åkersberga och 170 Albertus Pictor. Under åren har vuxit fram ett samarbete med en vänloge i Finland , nr 17 Turku i Åbo. Utvecklingen har stadigt gått framåt, med Odd Fellows mål och ideal som drivkraft och en förhoppning om en bättre och medmänskligare värld arbetar vi oförtrutet vidare.

Vi bröder i Logen 149 Jarlabanke hälsar alla som delar våra värderingar, ideal och humanstiska synsätt, varmt välkomna till oss i vår gemenskap.