Jarlabanke
Historik

Broder Arvid Bergkvist som bodde i Täby och tillhörde logen 77 Olaus Petri i Stockholm, sände ut en inbjudan till ca 200 bröder boende i norrort till ett sammanträde på Familjehotellet i Näsbypark den 2 mars 1966.

Där beslutades att sända en petition till Storsiren om att få bilda en ODD FELLOW klubb med namnet JARLABANKE.

Nästa sammanträde avhölls den 30 mars samma år i närvaro av 33 bröder från 19 olika loger.
Den av Storsiren godkända och undertecknade petitionen upplästes och klubben bildades, med broder Arvid Bergkvist som ordförande.

Den 8 maj 1967 övergick klubben till att bli en ODD FELLOW -förening , varvid broder Arvid ,som inte kunde lämna sin loge , avgick som ordförande.

Till ny ordförande valdes broder Harry Sundin.

Logen 149 Jarlabanke instiftades den 20 januari 1968.
De instiftande ämbetsmänen var, Karl-Åke Elvhagen, Holger Feuk, Rune Kylhed, Karl-Gunnar Mellbin, Bertil Steen, Harry Sundin, Bo Thomasson, och Curt Weman.

Som logens första övermästare valdes broder Curt Weman