Dag Hammarskjöld
Ordenshuset

Odd Fellows Ordens Stamhus i Stockholm

Logens sammanträden och övriga sammankomster äger normalt rum i det gemensamma Ordenshuset, Västra Trädgårdsgatan 11 A i Stockholm
För närvarande är det ett tjugotal loger och tre läger som använder lokalerna. Varje vardagkväll brukar det vara två eller tre institutioner som har sina sammankomster i huset.

I stamhuset har även Storlogen och annan förvaltning inom Odd Fellows sina lokaler
 

Några användbara telefonnummer: 
Odd Fellow-huset i Stockholm AB:         08-524 633 60
Ordensassistenten (vaktm):                    08-524 633 60
Restaurangen (köket):                               08-411 50 16

Sidan uppdaterad 2012-12-18