Dag Hammarskjöld
Historik

Glimtar ur Logen Dag Hammarskjölds historia

Det sägs ofta att man skall blicka framåt, men många gånger kan det vara lika viktigt att se lite bakåt, lära och ta vara på de bästa som finns att hämta där. Odd Fellow bär ju i mycket stor utsträckning på traditioner - traditioner att arbeta vidare på och med.

I början på 60-talet fanns i Stockholm ett flertal bröder utan hemvist i någon Stockholmsloge. Den 17 maj 1962 såddes fröet av elva Odd Fellowbröder för att bilda en Odd Fellow förening som fick namnet Dag Hammarskjöld. Till logens stiftare utsågs officiellt de bröder som skulle beträda de första valämbetena samt Ex ÖM Bengt Ehrenberg och bröderna Arthur Engström och Vincent Lindgren.

Men varför namnet Dag Hammarskjöld ?
För många människor står Dag Hammarskjölds namn för humanitet och jämlikhet mellan människor av all hudfärger. Det har sagts att han var en en person som aldrig satte sig själv i första rummet. Efter sin död fann man i hans bostad i New York ett manus med titeln "Vägmärken".
Det är i Vägmärken som vi hittar några av hans tankar och funderingar. Han talar om ödet, ödmjukhet, makten och människans egen utveckling av sin karaktär. Allt stämmer så väl överens med vad vi vill stå för inom Odd Fellow.

Familjen Hammarskjöld hade vänligheten att tillmötesgå stiftarnas önskan att få instifta en Odd Fellow loge som bar hans namn och att tillåta vår Loge att använda familjens vapen i logens sigill.
Sedan en Odd Fellowförening börjat arbeta återstod det stora arbetet att bilda en ny Odd Fellow Loge i Stockholmsregionen.

Den 9 mars 1963 instituerades så Logen 141 Dag Hammarskjöld varvid Storsiren stadfäste logens sigill med det Hammarskjöldska vapnet som central symbol.

År 1970 överlämnade årets veteraner fyra cermonimantlar till logen. Mantlarna bärs av Ex ÖM, ÖM, UM och K vid reception och vi vissa andra högtidliga logetillfällen.

År 1973 kunde Logen fira sitt 10-årsjubileum. Bland gåvorna vid jubileet fanns bl.a. vår Logesång , en gåva från bröderna Wilhelm Palmquist och Haakon Stenberg. För texten svarar broder Wilhelm och för musiken broder Haakon.

År 1978 instituerades vår dotterloge, Logen nr 151 Gustaf VI Adolf i Sollentuna.