Svea
Veteranafton

2019-03-27

4 bröder fick veterantäcknet och två fick jubelveterantäcknet.

Här kommer bildens bildtext. Här kommer bildens bildtext. Här kommer bildens bildtext.