Svea
Invigning 2016-12-07

2016-12-07

Invigning av två nya bröder till Odd Fellow 14 Svea. Magnus Erik Eriksson och Hans Arne Jensevik ser förväntansfulla ut.

Här kommer bildens bildtext. Här kommer bildens bildtext. Här kommer bildens bildtext.