Svea
Invigning

2011-11-09

Två bröder blev invigda till logen 14 Svea (Kåre och Peter)

Här kommer bildens bildtext. Här kommer bildens bildtext. Här kommer bildens bildtext.