Svea
Husinvigning

2005-11-26

Bilder från invigningen av vårt hus den 26 November 2005

Här kommer bildens bildtext. Här kommer bildens bildtext. Här kommer bildens bildtext.