Johan Olof Wallin
Information

Odd Fellow logen Nr 134 Johan Olof Wallin träffas två gånger i månaden. Det är som regel den första och den tredje helgfria fredagen i månaden. Undantagna är sommarmånaderna juni - augusti.

Gästande bröder från annan ort är alltid hjärtligt välkomna.
(Vid besök av gästande bröder en logekväll med gradgivning gäller för dem mörk kostym).

En logekväll startar kl 18:30 med sammanträde som pågår c:a en timme. Därefter äter logemedlemmarna en gemensam måltid i festvåningen där det ibland förekommer föredrag, underhållning eller uppträdande av olika slag.

En logekväll med gradgivning startar kl 18:30 med sammanträde som pågår ca två timmar. Då gäller högtidsdräkt (frack). Därefter äter logemedlemmarna en gemensam måltid i festvåningen under gemytlig stämning.

Medlemsavgiften är för närvarande 1 140 kr/år.

Wallinfonden
Logen har en fristående stiftelse, Wallinfonden, till vilken medel kommer in genom att bröderna i samband med uppvaktningar vid födelsedagar samt kondoleanser vid dödsfall insänder en summa till fonden i stället för att uppvakta på annat sätt.
Stiftelsens ändamål är att utan begränsning till bestämda personer, utöva hjälpverksamhet bland behövande, främja vård och fostran av barn samt lämna bistånd till välgörande och sociala ändamål.
Stora belopp har under årens lopp förmedlats via Wallinfonden till bl a Sjöräddningen, tsunamidrabbade i Thailand och medicinsk forskning.

JOHAN OLOF WALLINS DONATIONSFOND
uppstod 1991 till minne av IDSS Alf Juhlin. Fondens ändamål är att lämna bidrag till hjälpbehövande och vetenskaplig forskning, främja människovårdande syften, lämna hjälp vid katastrofer och till humanitärt arbete.

ODD Fellow-GÅVAN
är en för alla loger i Västerås gemensam fond för begravningsstöd för anslutna medlemmar. Alla bröder och systrar, som inte fyllt 60 år, kan ansluta sig till Odd Fellow-gåvan. Årsavgiften är f n  300 kr.
Vid medlems bortgång betalas omedelbart ett större belopp (skattefritt) ut till begravningsstöd för närmast anhörig.