Klarälven
Information

På grund av den rådande situationen med Coronaviruset har Storsiren i samråd med storämbetsmännen beslutat att all Odd Fellow-verksamhet, loge- och lägersammanträden, utbildningar, seniorklubbar m.m. ställs in tillsvidare.

PROGRAM

2020-08-19 Sommarsammanträde

Kvällens meny i festvånignen:

  • Huvudrätt: Kräftor med tillbehör
  • Kaffe
  • Pris

2020-09-02 Klubbafton

Kvällens meny i festvåningen:

  • Förrätt
  • Huvudrätt
  • Kaffe
  • Pris