Brödraloge 128

Torsten Rudenschöld

Torsten Rudenschöld
Historik

Logen instituerades den 16 okt.1954.
Stiftarna gav logen namnet Torsten Rudenschöld.
De visste så väl vad de gjorde när de valde detta namn.
Valet blev den svenska folkskolans fader som hade ett förflutet
som förvaltare på Stjernfors Bruk och väl förankrad i bygdens historia.
De första åren var logelokalen i församlingshuset i Hagfors. Efter några år inköptes en fastighet på Granstigen i Hagfors. År 1984 förvärvades en vackert belägen fastighet i Råda två mil från Hagfors.  
Fastigheten uppfördes 1895 som kontor och chefsbostad till Uddeholms sulfitfabrik.
År 1919 övertogs fastigheten av Klarälvdalens Flottningsförening även då som kontor och chefsbostad och den förblev så i ett halvsekel under två generationers flottningschefer.
1972 såldes fastigheten till köpman Lars-Gösta Swensson som bodde där med sin familj i 12 år.
När Lars-Gösta pensionerade sig och skulle flytta från orten och som medlem av vår loge väcktes tanken på att fastigheten skulle passa bra som Odd Fellowhem då den låg geografiskt sett i centrum för logens upptagningsområde.

Från tanke till verklighet.

Hösten 1984 i oktober stod den nya brödragården planenligt klar för invigning till logens 30-årsdag.
Det blev en oförglömlig Odd Fellow högtid i dagarna två den 20 - 21 oktober. Storsiren Dag Wallén och hans ämbetsmän förrättade den högtidliga invigningen av logelokalen i närvaro av många inbjudna gäster.
År 2007 såldes huset och blev i privat ägo. Logen hyrde av den nye ägaren.2010 såldes åter huset och logen blev utan lokaliteter. Hösten 2010 blev lokalfrågan löst och Logen fick nya lokaler i gamla telehuset i centrala Hagfors och invigdes i april 2011. Huset bytte glädjande också namn på förslag av hyresvärden till Odd Fellowhuset.