Kvarnbyn
Brödraloge 127

Kvarnby-Nytt på nätet - Bloggen: http://kvarnbyn.wordpress.com

Fakta

Distrikt

6

Instituerad

1954-03-27

Installering

Udda år

Mötesdagar

2:a och 4:e onsdagen

Säte

Mölndal

Län

Västra Götalands län

Besöksadress

Adress

Vasagatan 9

Ort

Göteborg

Postadress

Adress

Vasagatan 9

Postadress

411 24 Göteborg

Kontaktinformation

TelefonInstitution

031-13 19 12

TelefonKontakt

 

 

 

Bankgiro

Plusgiro

52 06 81-8