Siljansbygd
Ordenshuset

Ordenshuset Fiskgatan Leksand

Ordenshuset i Leksand tillhörde tidigare Leksands Baptistkyrka och hette då Elimkapellet.
Huset uppfördes under åren 1883-86.
1912 drog man in elektricitet. Huset har ständigt varit föremål för ombyggnationer inomhus.
Den 8 mars 1999 får Brödralogen nr 122 Siljansbygd tillsammans med Rebeckalogen nr 61 Margaretha Burea köpa kyrkan, antalet medlemmar i Baptistförsamlingen hade blivit för få för att kunna bära kostnaderna för kyrkan.
Ett omfattande ombyggnadsarbete inomhus startades där hela kyrkan invändigt byggdes om för att passa de båda logernas verksamhet.
Många bröder och systrars arbetsinsatser gjorde det så småningom möjligt att inviga ”det nya huset” till ett Ordenshus vilket utfördes av dåvarande Storsiren Arne Beckman 27 november 1999.
Efterhand som verksamheten i de båda logerna har bedrivits har utrymmena inomhus kontinuerligt förbättrats, bl.a. har en hiss installerats som gör att huset nu är handikappanpassat.
Huset som nu är i ett mycket välanpassat skick i övrigt är en stor tillgång för de båda logerna. Köket som finns i huset är helt renoverat och modernt utrustat så att det uppfyller alla krav för matlagning på plats vilket är en mycket stor tillgång för alla bröder och systrar.
Ordenshuset ligger mycket centralt i Leksand och parkeringar finns på den egna tomten vilket är en stor tillgång då logerna har sina möten.