Folke Bernadotte
Ordenshuset

Sammankomster
Våra logesammanträden och övriga sammankomster äger normalt rum i det gemensamma Ordenshuset på Västra Trädgårdsgatan 11 A i Stockholm.

Det är för närvarande tjugo loger och tre läger som använder lokalerna, vilket innebär två eller tre institutioner som varje kväll har sina sammankomster i huset.

Storlogen och annan förvaltning inom Odd Fellows har också sina lokaler i ordenshuset i Stockholm.

Några användbara telefonnummer:
- Odd Fellow-huset i Stockholm AB 08-524 633 60
- Ordensassistenten (vaktm) 08-524 633 62
- Restaurangen (köket) 08-411 50 16

Huset har även en egen hemsida