Göteborg
72 timmar

2018-10-09

Efter ett givande möte och en god middag fick vi lyssna på vår klubbmästare Lennart Bernram som berättade om krisberedskap.


Vi har ett eget personligt ansvar för vår egen och våra näras säkerhet. Om någon kris inträffar så har vi ett eget ansvar att klara oss i 72 timmar. Det gäller vatten och mat, värme och ljus, information, husapotek med mera.
Läs gärna mer på Göteborgs kommuns webbplats