Göteborg
Rekryteringslördag

2017-10-21

Lyckad lördag

Tillsammans med rebeckorna i R41 hade vi idag bjudit in ett antal personer för att berätta om vår Orden, våra loger, vårt hus och lite annat.
Det kom 16 intresserade. Nu hoppas vi på att de flesta vill bli invigda i vår.