Göteborg
Gemensam måltid

2017-05-09

En kväll med R 41 Margareta Hvitfeldt

Efter ett givande möte samlades vi i matsalen för en gemensam Vårbuffé tillsammans med systrarna i R 41 Margareta Hvitfeldt.