Göteborg
Gradgivning

2015-11-24

Tre bröder fick andra graden

Vår loge har ett duktigt ceremoniel och när de genomfört sitt suveräna spel upptogs Parash Lama, Robert Olsson och Mats Andersson i Andra Graden, Kärlekens grad