Göteborg
Läger

2017-03-13

Upptagning i läger

Våra två bröder Rolf Larsson och Alexander Gasparini var två av de 31 bröder som upptogs i lägret. I vår vackra Ordenssal hade över 150 bröder samlats för att vara med om upptagning av nya patriarker.
Efter ett fint skådespel och ett givande möte samlades vi för en god middag i matsalen.