Göteborg
Uppvaktning

2017-01-24

Yrjö Lauri och Torbjörn Sjölander uppvaktas

Till kaffet efter middagen uppvaktade ÖM Ulf Grabis och bröderna i logen bröderna Yrjö Lauri och Torbjörn Sjölander som nyligen fyllt jämna år.