Göteborg
Värmande möte i höstmörkret

2016-11-08

28 bröder på vårt logemöte

Det var ett intressant möte med många punkter på programmet, kallelse till gradgivning för fyra bröder, presentation av en broder, diskussion om Riksinsamlingen till firande av Odd Fellow Ordens 200-års jubileum 2019, vi bestämde att ett sammandrag av förra protokollet skall läsas upp under PS punkt samt en hel del annat.
Efter middagen berättade PS Ingemar Nordlund om lika olika episoder han råkat ut för under sina seglingar i Nordsjön, Östersjön med mera.