Göteborg
Läger Gothia 4

2016-04-11

Ännu ett välbesökt läger

135 patriarker besökte lägret denna fina vårmåndag. Efter middagen fick vi lyssna till ett riktigt bra föredrag av Stefan Einhorn, "Den kluvna människan - om våra mörka och goda sidor".