Göteborg
Loge med vår nya besättning

2016-02-09

32 bröder och en gäst besökte dagens loge.

En trevlig loge genomfördes med vår nya besättning. På programmet stod bland annat 2:a nomineringen till storrepresentant, installering av Finanssekreterare och parentation för vår broder Gösta Holm.