Göteborg
Installering av ämbetsmän

2016-01-26

Förberedelser inför ämbetsmannainstalleringen

Vi hade en mycket fin kväll med ämbetsmannainstallering. Br Stormarskalk Hans Richert ledde det hela med elegans och finess.