Göteborg
Hederstecken organist

2020-03-10

Välförtjänt

Broder Julius fick ett välförtjänt hederstecken för sina insatser som organist.